Nabożeństwo 21 maja

W niedzielę na nabożeństwie gościliśmy pastora Ryszarda Arlta, z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Żorach, który dzielił się z nami Słowem w temacie ognia. „Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął.”Łuk. 12:49
Zostaliśmy zachęceni do tego, aby płonął w nas Boży ogień, który widoczny będzie w naszym życiu.
Wysłuchaliśmy również inspirującego świadectwa brata z Żor, w temacie… szukania żony 🙂
Dzień ten, był wyjątkowy ponieważ niedzielne nabożeństwo po raz pierwszy odbyło się w wyremontowanej kaplicy zborowej. Zobaczyliśmy krótką prezentację przedstawiającą ogrom pracy i zaangażowania jakie zostało włożone w remont Domu Modlitwy.
W trakcie nabożeństwa dziękowaliśmy Komisji Remontowej, która czuwała nad przebiegiem prac. W związku z przekazaniem „pałeczki” młodszemu pokoleniu dziękowaliśmy również siostrze Irenie i bratu Eugeniuszowi Byrtek, którzy przez wiele lat pełnili służbę gospodarzy zboru oraz bratu Janowi Hołomkowi, pełniącemu służbę ogrzewania Domu Modlitwy.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ich poświęcenie i wierną służbę.
Modliliśmy się również i błogosławiliśmy następców: Sylwię i Damiana Pietroszek oraz Sławka Hołomka.
W tym roku, nasi kochani Pastorostwo Helena i Czesław Wigłasz obchodzą 30-lecie służby pastorskiej. Przez te lata wiernym i szczerym sercem służą zborowi. Dziękowaliśmy im, za ich poświęcenie, trud i gorące serca, jak również błogosławiliśmy ich na kolejne lata służby.
Nasza społeczność nie zakończyła się wraz z końcem nabożeństwa, ponieważ mieliśmy możliwość spędzić popołudnie przy ognisku, rozmawiając i uwielbiając Boga.
Był to bardzo dobry czas budowania relacji. Fot. Aneta Wigłasz Fotografia
Zapraszamy do wysłuchania transmisji z nabożeństwa dostępnej na naszym kanale youtube.