Adres:

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Wola Piotrowa 40
38-505 Bukowsko

nr. konta: PBS 86 8642 1184 2018 0005 3598 0001

Nabożeństwa w Domu Modlitwy:

Niedziela – godzina 9:00 (w czasie pandemii ilość osób ograniczona)
Środa – godzina 19:30
Piątek (modlitwa) – godzina 19:30