„ byłem w wiezieniu a przychodziliście do mnie „

Słowa te, wypowiedziane przez Pana Jezusa stały się aktualne po tym, gdy jeden z osadzonych napisał list do zboru z prośbą o odwiedzenie go w zakładzie. Mimo iż bracia ze zboru już wcześniej mieli kontakt z zakładami karnymi, to po zaproszeniu przez br. Neumana z fundacji „Misja i Życie” do współpracy misyjnej wśród więźniów, rozpoczęto regularne spotkania w ZK w Jaśle. Z kolei br. Andrzej B. odwiedzał ZK w Rzeszowie gdzie jako pionier rozpoczął pracę misyjną w tamtejszym zakładzie. Po dzień dzisiejszy służba w tych zakładach jest kontynuowana przez braci z okolicznych zborów.
Po wspomnianym liście oraz modlitwach w tym temacie br. Janek Cz. otrzymał od Pana ciche, łagodne wezwanie do służby więziennej. Dziękujemy Bogu, że są ludzie, którzy słyszą głos Boży i są Mu posłuszni. Od tego powołania rozpoczęto służbę więzienną w dwóch zakładach karnych w Łupkowie i Moszczańcu.
Posługi religijne wykonywane są na podstawie umowy podpisanej pomiędzy dyrektorem Zakładu Karnego i Prezbiterem Naczelnym Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Systematyczna praca misyjna w Z.K w Łupkowie rozpoczęła się końcem 2007 roku. Najpierw spotkania odbywały się co 2 tygodnie, zwykle w świetlicy. Po wakacjach w 2008 r rozpoczęto spotkania cotygodniowe. Równolegle rozpoczęła się także służba w Oddziale Zamkniętym w Moszczańcu. Krótko po tym wydarzeniu sporo osób z Łupkowa zostało przeniesionych do Moszczańca. Zauważyliśmy, że był to Boży czas aby rozpocząć tam pracę misyjną. Podczas spotkań prowadzonych w Zakładzie mamy czas na wspólne śpiewanie pieśni, rozważanie Pisma Świętego, modlitwę oraz dzielenie się świadectwami. Bardzo cieszy nas fakt, że wiele osób ze zboru zaangażowało się w tą służbę. Zauważyliśmy także potrzebę rozmów duszpasterskich ze skazanymi, dlatego oprócz cotygodniowych spotkań staramy się odwiedzać skazanych w dodatkowe dni. Jest to potrzebne, ponieważ podczas indywidualnych rozmów, skazani bardziej otwierają się i można więcej czasu poświęcić danej osobie. Dzięki Panu Bogu w ostatnim roku w Zakładach mogły odbyć się ewangelizacje, koncert. Zaproszeni goście, którzy także część swojego życia spędzili w więzieniu mogli dzielić się swoim świadectwem nawrócenia, .
Osobom opuszczającym Z.K staramy się pomóc w odnalezieniu miejsca, gdzie w dalszym ciągu mogliby wzrastać duchowo. Utrzymujemy z nimi kontakty telefoniczne i listowne. Cieszymy się także dobrą współpracą z Administracją Więzienną. Oni również zauważają pozytywną zmianę działania ewangelii w życiu skazanych.Czasem nawet z ich strony mamy zachętę do dalszej pracy.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za:
– inspiracje, poprzez którą ta służba rozpoczęła się w naszym kościele
– za to, że wielu mogło usłyszeć ewangelię
– za osoby, które oddały swoje życie Bogu
– za działanie łaski Bożej w ich życiu (zauważalne zmiany}
– za modlitwy zanoszone przez zbory i pojedyncze osoby w temacie tej służby