Służba Katechetyczna zwana popularnie szkółką niedzielną funkcjonuje w naszych zborach od wielu pokoleń. Na przestrzeni lat metody pracy i sposób funkcjonowania ulegały zmianom i modyfikacjom, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób docierać do dzieci, ale celem niezmiennie jest nauczanie Biblijnych prawd i postaw.

Zajęcia w szkółce niedzielnej w naszych zborach prowadzone są głównie czasie niedzielnych nabożeństw w różnych grupach wiekowych (w zależności od liczby dzieci w poszczególnych zborach).
W ramach systemu oświaty przy naszych zborach od roku szk. 2006/2007 zostały utworzone Punkty Katechetyczne. Nauczaniem katechetycznym – religią zielonoświątkową – są objęci uczniowie klas: 1-3, 4-6, a także gimnazjaliści i młodzież ponadgimnazjalna. Nauczanie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez władze Kościoła Zielonoświątkowego i przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999r (Dz.U.Nr.67,poz.753) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.